Nobelmuseet AB

Konstnärlig gestaltning av naturvetenskap - gymnasieelever ger sin bild av cellens mikrokosmos 24-25 september

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 10:35 CEST

I skolan arbetar man ofta med naturvetenskap utifrån teoretiska studier och laborationer. Men under våren och hösten har gymnasieelever från Danderyd, Nacka och Kulturama istället arbetat konstnärligt med naturvetenskapliga begrepp och teorier. Nu presenteras deras tolkningar av cellens mikrokosmos på Nobelmuseet.

Under ledning av Nobelmuseets museilektorer har eleverna fått gestalta och fördjupa sina naturvetenskapliga kunskaper. De har fokuserat på naturvetenskapliga begrepp och processer som är centrala i cellen som de sedan konstnärligt gestaltat.

- Många naturvetenskapliga begrepp och processer är komplexa och jag upplever att många av eleverna efter en dag här på museet har utvecklat sin kunskap för svåra begrepp som till exempel transkription, och dessutom haft roligt, säger Åsa Sundelin, museilektor på Nobelmuseet.

Välkommen att se elevernas egna tolkningar av naturvetenskapliga begrepp på Nobelmuseet 24-25 september.

Vill du ha mer information om Nobelmuseets utställning ”Konstnärlig gestaltning av naturvetenskapen” eller om vår skolverksamhet kontakta 
museilektor Åsa Sundelin, e-post: asa.sundelin@nobel.se, tel 08‐534 818 07.

I Nobelmuseet presenteras Nobelpristagarna och deras insatser, men även själva priset och Alfred Nobels arbete. Museets uppdrag är att vara framåtblickande och fånga upp Nobelpristagarnas fortsatta arbete och den samtida forskningen inom Nobelprisrelaterade ämnesområden. Nobelmuseet finns i gamla Börshuset, Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm.

I Nobelmuseet presenteras Nobelpristagarna och deras insatser, men även själva priset och Alfred Nobels arbete. Museets uppdrag är att vara framåtblickande och fånga upp Nobelpristagarnas fortsatta arbete och den samtida forskningen inom Nobelprisrelaterade ämnesområden. Nobelmuseet finns i gamla Börshuset, Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm.