Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden beviljar internationella bidrag till film- och teaterverksamma

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 16:29 CEST

Sommarens utdelning till olika internationella kulturutbyten till verksamma inom film- och teaterområdet beslutade den 28 maj. Totalt beviljades stöd för resor till 29 olika länder och 55 personer får dela på 572 000 kronor. Konstnärsnämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och
filmkonstnärer fördelade årets andra internationella omgång till konstnärer med yrken som filmare, regissörer, skådespelare, cirkusartister, ljusdesigners och scenografer. Syftet är att främja internationella samarbeten genom t ex festivalbesök, fortbildning, workshops, research, gästspel och kontaktresor för nya arbetsmöjligheter.
Nämnas kan bl a filmaren Johan Palmgren som är inbjuden till filmfestivaler i Spanien och Tjeckien, Clara Bodén som bjuder in filmregissören Simon le Habre från Libanon och även själv åker dit för fortsatt samarbete. Skådespelaren Maria Salah åker till Djibouti för research inför en egen scenföreställning, och mimaren Aja Rodas åker till Kerala i Indien för besök på en teater- och
maskfestival.

Läs vilka som beviljats stöd: (klicka på länkarna )
TEATER resebidrag och internationella kulturutbyten maj 2013

FILM resebidrag och internationella kulturutbyten maj 2013

Resorna går till (eller bjuds in ifrån) ett rekordstort antal länder där
alla världsdelar finns representerade; Australien, Belgien, Chile, Danmark,
Djibouti, Finland, Frankrike, Grekland, Libanon, Indien, Island, Italien, Irak,
Kanada, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Serbien,
Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA,
Österrike


Sammanfattningsvis fördelades 297 500 kronor  till 34 personer inom
teaterområdet, och 274 500 kronor fördelades till 21 verksamma inom filmområdet.

Av bidragen i omgången fördelades 32 bidrag till kvinnor och 23 till män. 


Kontakt:
Tina Pettersson, handläggare
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se

Telefon 08-506 550 58 / 00

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete,
utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om
konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.