Konstnärsnämnden

Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram beviljar Studiostipendium Stockholm, Resebidrag och Internationellt Kulturutbyte

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 14:22 CEST

RESEBIDRAG

161 000 kr har fördelats på 12 ansökningar, av totalt 66 sökande. Bland andra har dansarna Anja Arnquist och Madeleine Lindh fått stöd för att åka till Conference in Performance and Practice i San Fransisco, Minna Wendin och Escarleth Pozo deltar i TANZWERKSTATTs workshop i München, medan Bogdan Bogdan Bizic och Moncef Henaien vill undersöka förutsättningarna för hiphop och streetdance i Nordafrika.

Lista över beviljade ansökningar resebidrag (pdf) 


INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE
Av 69 sökande, beviljades 17 ansökningar med stipendium på mellan 7 000 och 30 000 kr, till total summa på 269 000 kr. Dansprogrammet stödjer därmed kulturutbyten med 13 olika länder samt tre projekt där svenska konstnärer bjuder in konstnärer från utlandet för samarbetsprojekt.
De i Göteborg verksamma konstnärerna Jeanette Langert, Aloun Marchal, Olof Persson och Anmar Taha (Iraqui Bodies) får stöd för att genomföra deras respektive gästspel till Frankrike, Sydkorea, Australien och Stockholm.Johanna Jonasson (Memory Wax) bjuder in fyra kubanska konstnärer från Teatro Retazos för workshops och föreställlningar i Malmö och Skåne. Lisa Östberg och Kim Hiorthöy visar föreställningen YOU på Julidans i Amsterdam.

Lista över beviljade ansökningar internationellt kulturutbyte (pdf).
 

STUDIOSTIPENDIUM STOCKHOLM
Av 19 sökande har Salka Ardal Rosengren, Aron Blom, Juli Reinartz och Rebecka Stillman beviljats Studiostipendium Stockholm för sina internationella samarbeten. Stipendiet innefattar tillgång till Konstnärsnämndens studio på Södermalm i Stockholm, samt kostnadstäckning för de internationella samarbetspartners som deltar i projektet.

Lista över beviljade ansökningar Studiostipendium Stockholm (pdf).
 

För mer information kontakta:

Anneli Strömqvist
handläggare Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram
anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 70


Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.
www.konstnarsnamnden.se