Riksutställningar

Konstpedagogiken står aldrig still

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 17:13 CEST

KOP – nätverket för konst och publikfrågor avslutar sin verksamhet med en framåtblickande publikation. Forskning, metoder och banbrytande exempel blandas med personliga betraktelser i ett tiotal texter. 

Nätverket bildades för att frågor om bildkonstens möten med publiken, centrala för alla verksamheter i nätverket, syntes och hördes för lite och för att man saknade ett samlat forum för kompetensutveckling, utbyte och inspiration inom området.

I dagsläget har frågor om publiken och om barns och ungas möjligheter att ta del av och möta professionell bildkonst, frågor om kompetensutveckling, forskning och strategiskt publikarbete flera forum och plattformar att verka ifrån än för bara några år sedan.

Publikationen visar på utmaningar i mötet mellan bildkonst och omvärld och vad ett publikstrategiskt arbete kan innebära. Här finns exempel på forskning inom området och tillbakablickar på nätverkets bakgrund, vilket också präglas av personliga perspektiv och reflektioner.

Konsten och publiken – ett uppdrag för demokratibranschen är ett bokslut över KOP-nätverket för konst och publikfrågor.

Läs publikationen här: http://bit.ly/Zkt7Ct

Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap från global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom rådgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se