Radar Ecosystem Specialists

Konsultmarknaden i Norge 2013

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 22:08 CEST

– Var fjärde budgeterad IT-krona spenderas i konsultsegmentet. 

Radars rapport, Konsultmarknaden i Norge 2013, är en djupgående rapport om utvecklingen på den norska marknaden för konsulttjänster. Rapporten ger en lokal nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den norska marknaden för konsulttjänster. 

Den norska konsultmarknaden fortsätter att utvecklas positivt både värde- och volymmässigt och når 20,7 Mdr NOK för 2013. Verksamhetens andel av IT-inköpen ökar och blir med detta en allt större och viktigare kund med inriktning främst på renodlade tjänster och funktioner. 

50 procent eller fler av köparna signalerar missnöje med utförda leveranser och uttrycker klar förbättringspotential hos sin primära leverantör av konsulttjänster. Främst gäller detta flexibilitet i projekten, leverantörernas förmåga att tillföra innovation samt att ”hålla vad man lovar”. Områdena kvalitet och kompetens erhåller dock tydligt positiva omdömen. I rapportens analysmaterial redovisas hur negativa resultat kan begränsas redan på upphandlingsstadiet. 

Rapporten visar på en långsiktig förändring mot mer värdeadderade konsulttjänster där rådgivning ökar på bekostnad av supporttjänster. Tillväxten inom molntjänster innebär en ökning av rådgivningstjänster och dels en ökning av integrationstjänster. 

Säkerhetskonsulter går mot en stark framtid då nästan 30 % av företagen planerar att öka sina inköp, och inom området systemutveckling som ligger högst när det gäller efterfrågeutvecklingen. Detta borgar för fortsatt hög aktivitet i den norska konsultmarknaden.

Fullständig rapport finns tillgänglig för kunder med abonnemang.
Radars rapport kan även beställas separat här

Mediakontakt:
Nils Molin, COO Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-399 68 16

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.