Örebro Läns Landsting

Konsultrapport om Folktandvården klar

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 11:39 CET

2003-11-07

I samband med reduceringsarbetet i Örebro läns landsting har en extern konsult, TeamKonsult, fått uppdraget att se över Folktandvården. Folktandvårdens budget ska minska med drygt 13 miljoner kronor under åren 2004 och 2005.

Rapporten ”Förslag till framtida struktur, lokalisering och dimensionering av Folktandvården i Örebro läns landsting” är nu inlämnad till landstingsdirektören. Målet är att uppnå en effektivare organisation som kräver mindre resurser.

Konsulternas förslag innebär bl a
-Grundläggande för etableringar ska vara att det finns tillräckligt patientunderlag. Finns etablerade tandläkare som tillgodoser behovet behöver Folktandvården inte vara etablerad på orten.

-Antalet affärsenheter förslås reduceras till fem enheter som organiserar de allmänna folktandvårdsklinikerna och specialistenheten. Tandteknikerenheten föreslås fortsätta i oförändrad form.

-Personalstrukturen ses över på varje klinik och inom varje affärsenhet. Bestämmande för sammansättningen ska vara att erbjuda patienterna så mycket klinisk tid som möjligt med beaktande av kraven på kvalitet i verksamheten. Detta kommer att innebära omflyttningar, uppsägningar och rekryteringar.

-ev nedläggning av kliniker där efterfrågan av Folktandvården är liten. Folktandvården ska kunna erbjuda mobila tandvårdstjänster i stället för fasta på orter där underlaget är litet.

-Folktandvårdens huvudkontor bantas och uppgifter flyttas över till landstingets centrala funktioner.

Materialet ska analyseras och bearbetas
-Materialet är konsultens förslag och har varken analyserats eller bearbetats av Folktandvården eller landstingets ledning, säger landstingsdirektör Bo Anderson.
-Rapporten ska ses som ett utgångsläge för vidare bearbetning av frågan.

Till landstingsstyrelsen i januari
-Min avsikt är att landstingsstyrelsen vid sitt januarisammanträde ska få ett bearbetat förslag att ta ställning till. Innan dess ska berörda medarbetare med flera få tillfälle att gå igenom och bearbeta förslaget, säger Bo Anderson.