Gävle Energi

Konsum Gävleborg startar energi- och klimatsamarbete med Gävle Energi

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 16:20 CEST

Gävle Energi och Konsum Gävleborg med dotterbolaget Fastighets AB Valbo Köpcentrum har undertecknat ett intentionsavtal som innebär ett samarbete inom energi och klimat.

- Gävle Energi har en tydlig målsättning att ha klimatneutralitet som ledstjärna i allt vad vi gör. Samarbetet med Konsum Gävleborg tydliggör denna ambition på ett bra sätt där förnybar energi och energieffektivisering optimalt kombineras, säger Per Laurell, vd Gävle Energi.

Samarbetet syftar till att forma ett helhetskoncept med produkter och tjänster inom energi- och klimatområdet på ett sätt som effektiviserar verksamheten och minskar kostnader. Det i sin tur skapar goda möjligheter för Konsum Gävleborg, dess medlemmar och kunder att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.

- Då en stor miljöpåverkan kommer från uppvärmning, kylning och belysning i våra butiker lägger vi stora resurser på att göra våra butiker så energieffektiva som möjligt. Då Gävle Energi har hög trovärdighet när det gäller att driva utvecklingen mot förnybar energi och energieffektivisering samt är en lokal aktör känns det mycket bra att inleda ett samarbete. Det här är ett viktigt steg på vägen i att nå vårt mål om att minska energiförbrukningen i butiker och fastigheter med minst 10 procent fram till år 2015, säger Anders Stake, vd Konsum Gävleborg.

Konsum Gävleborgs 27 butiker och fastigheter ska ses över när det gäller energianvändning, värme, ventilation och belysning, bland annat. Avtalet mellan parterna innebär också möjligheter för långsiktigt samarbete vid till exempel hantering av matavfall för biogas.

För mer information:

Gävle Energi                                                                                         
Kristina Netzén, Tf. chef Energitjänster 
Tel: 026-17 86 27                                             

Konsum Gävleborg 
Lars Cedemar; Fastighetschef 
Tel: 026-14 70 60