Kooperativa Förbundet, KF

Konsum Jämtland och Konsum Nord på väg mot fusion

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2005 11:49 CEST

Konsumentföreningen Jämtland fattade vid sin föreningsstämma under onsdagen det första beslutet att gå samman med Konsum Nord. Beslutet ska bekräftas av ytterligare en föreningsstämma i slutet av augusti.

− Att gå samman med Konsum Nord innebär att vi bättre kan utnyttja gemensamma resurser och sänka kostnaderna. Ett samgående kommer att stärka konsumentkooperationens ställning och öka medlemsnyttan i våra båda föreningsområden, säger Stefan Fax, ordförande i Konsumentföreningen Jämtland.

Konsum Nords ordförande Jan Andersson ser positivt på Konsum Jämtlands beslut.

– Det är viktigt att vi i Norrland genomför nödvändiga strukturförändringar, som ger oss förutsättningar att öka vår effektivitet till nytta för medlemmarna, säger han.

Bakgrunden till den föreslagna fusionen är kraftigt ökad konkurrens i regionen. Det minskande befolkningsunderlaget i Norrland är också en faktor som driver fram behovet av strukturförändringar inom detaljhandeln.

Ett samgående mellan de två föreningarna innebär kraftigt förbättrade förutsättningar att möta de väntade förändringarna i branschen och ge en ökad kostnadseffektivitet, som innebär ökat utrymme för investeringar i butiksnätet.

Konsum Jämtland driver inom sitt föreningsområde elva dagligvarubutiker samt Domus i Östersund och nyetablerade stormarknaden Coop Forum i Lillänge. Försäljningen uppgick förra året till 724 miljoner kronor. Antalet medlemmar i Konsum Jämtland ökade kraftigt och var vid årsskiftet 43 500 – nästan lika många som antalet hushåll i Jämtland. Antalet anställda uppgår till 338.

Konsum Nord är den största detaljhandelsdrivande konsumentföreningen inom konsumentkooperationen med en försäljning på 3,3 miljarder kronor och ett resultat på 26 miljoner kronor. Butiksnätet består av fyra stormarknader, åtta Konsum Extra, 45 Konsumbutiker, 20 Konsum Närköp, två bagerier och en möbelaffär. Föreningen har 213 800 medlemmar och 1 353 årsanställda.
_ _ _
För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Stefan Fax, ordförande Konsum Jämtland, 070-312 29 09
Barbro Ohlsson, tf vd Konsum Jämtland, 063-14 95 00
Jan Andersson, ordförande Konsum Nord, 070-673 81 02
Margareta Hansson, vd Konsum Nord, 090-10 40 01