Paper Province

Konsumenten i fokus på årets Pacsem i Karlstad, 15 – 17 november

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 16:11 CET

Seminariet blir allt större och bredare för varje år och bekräftar därmed att Pacsem blivit en etablerad mötesplats för förpackningsfolk från alla led i värdekedjan.

Pacsem i Karlstad genomförs årligen av The Packaging Arena - i år tillsammans med The Paper Province, Stora Enso, Karlstads universitet, BrobyGrafiska Utbildning, AB Måltidsupplevelser i Grythyttan, Billerud, tidningen nord emballage, Designstudio Värmland och SweFlex.

Årets Pacsem hade samlat ca 200 deltagare från företag, organisationer, skolor och universitet i Sverige och Norge. Och seminariedeltagare uppvisar allt större mångfald för varje år.

”Syftet med Pacsem är att skapa nya kontakter mellan olika aktörer för att stimulera produktutvecklingen - därför är seminariet mer bredd än djup”, förklarar Ulrika Evermark på The Packaging Arena.

Detta är också den unika styrkan med Pacsem enligt deltagarnas utvärderingar. Här träffas representanter för alla led i värdekedjan - inklusive forskare från universitet och näringsliv - för att ta del av och diskutera trender på marknaden i ett bredare perspektiv utifrån design, miljö, teknik och ekonomi.

Årets Pacsem – som hölls 15-17 november – hade temat: Vem driver utvecklingen av förpackningar? Av föreläsningarna och diskussionerna att döma är svaret: Konsumenten – med stöd av den tekniska utvecklingen. Konsumenten blir allt viktigare!
Flera av inslagen på årets Pacsem bekräftade att konsumenten blir allt viktigare i förpacknings-utvecklingen: Läs mer på: www.pacsem.com