Kooperativa Förbundet, KF

Konsumenter beredda betala mer för rättvisemärkt mat

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 15:00 CEST

Konsumenter i Sverige kan tänka sig att betala litet mer för maten, om den är ”rättvisemärkt”, det vill säga producerad under förhållanden som tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Det visar en undersökning, som nyligen genomförts på uppdrag av de fyra konsumentföreningarna, Norrort, Solidar, Stockholm, och Väst.

Men konsumenternas kunskap om rättvisemärkningen är låg. Därför ordnar de fyra konsumentföreningarna tillsammans med Föreningen Rättvisemärkt föreläsningar på temat ”Rättvisa på matbordet” på 14 olika platser i landet under veckorna 42 och 43.

- Genom att till exempel välja Rättvisemärkt kaffe och betala cirka 15 öre mer per kopp än för ett annat kaffe, kan vi bidra till att förbättra tillvaron för miljontals människor i de kaffeproducerande länderna, säger Katarina Ahlqvist, vd Konsumentföreningen Väst och projektledare konsumentfrågor i KF.

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning som garanterar att en vara är producerad med hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Genom att välja rättvisemärkta produkter kan konsumenterna gynna de producenter som följer de etiska och sociala krav, som ställs av Föreningen Rättvisemärkt. Valet kan leda till bättre inkomster och levnadsförhållanden för enskilda odlare och leverantörer i utvecklingsländer. Rättvisemärkt har systerorganisationer i 16 länder. De olika organisationerna samarbetar inom FLO (Fair Trade Labelling Organizations, som är det internationella kontrollorganet).

En undersökning som genomförts av SKOP på uppdrag av de fyra föreningarna visar att en av fyra konsumenter i Sverige mellan 18 och 84 år (27 procent) känner till ”rättvisemärkt” mycket eller ganska bra. En av tre personer har inte hört talas om rättvisemärkt. Kännedomen är högst bland högutbildade och personer med hög inkomst.

Det finns en mycket positiv attityd till rättvisemärkta varor. Två av fem personer (39 procent av de tillfrågade) säger att de absolut är beredda att betala mer för en rättvisemärkt vara. Ungefär lika många (42 procent) uppger att de kanske kan tänka sig att betala litet mer.

Under vecka 42 och 43 ordnar fyra konsumentföreningar inom sina respektive områden 14 föreläsningar på temat ”Rättvisa på matbordet”.

För ytterligare information kontakta:

Konsumentföreningen Norrort. 08-743 36 10, www.ktfnorrort.se

Konsumentföreningen Solidar, 040-12 40 00, www.solidar.se

Konsumentföreningen Stockholm, 08- 743 50 00, www.konsumentforeningenstockholm.se

Konsumentföreningen Väst, 031- 742 82 80, www.konsumentforeningenvast.se

Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige, 08-505 75690, www.rattvisemarkt.se

Kooperativa Förbundets (KF) Presstjänst 08-743 26 26, www.kf.se

Här finns även utdrag ur den aktuella SKOP-undersökningen.
­­­
Kooperativa Förbundet (KF)

KF är förbund för landets drygt 60 konsumentföreningar med 2,9 miljoner medlemmar.

KF är moderföretag i KF-koncernen med dotterföretagen KappAhl, KF Media, KF Fastigheter, KF Invest, MedMera, Vår Gård Kursgården m fl

KF äger tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation Coop Norden, som i Sverige Sverige driver kedjorna Coop Konsum, Coop Forum och Coop Extra. Övrig konsumentkooperativ dagligvaruhandel i Sverige ägs och drivs av konsumentföreningar inom sina föreningsområden.

Se www.kf.se för ytterligare information om KF.