Marine Stewardship Council

Konsumenter kan lita på den hållbara fisken

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 10:47 CET

Kaliber i P1 riktar i dag kritik mot miljömärkningen av fisk. Marine Stewardship Council, MSC, välkomnar kritiken men menar att den slår in öppna dörrar.

– MSC-märkningen tål att granskas. Att välja produkter med den blå fisken är det bästa sättet för konsumenter att bidra till ett hållbart fiske, det är din bästa garanti, säger Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

– Att MSC skulle tillåta fiske på överfiskade bestånd stämmer inte. Forskare som intervjuas i reportaget syftar på ett annat gränsvärde än det internationellt mest vedertagna som MSC använder sig av, och som kommer från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, säger Minna Epps.

MSC:s miljömärkning av fisk och skaldjur gör det enkelt för konsumenten att bidra till levande hav och främjar hållbara fiskemetoder över hela världen. Certifieringen bygger på en vetenskapligt baserad standard som utvecklas i takt med att ny forskning tas fram. Granskningen utförs av externa experter som är oberoende till MSC och de yrkesfisken som vill miljömärkas.

– I Kaliber ges lyssnaren intryck av att det finns en rad brister med vår miljömärkning av makrill, nordhavstorsk och västkusträkor. Alla bestånd är hållbara och de fisken som inte uppfyller våra krav får inte heller bära den blå fisken. Det finns ingen gråzon med MSC:s märkning, säger Minna Epps.

MSC:s miljömärkning blir allt viktigare för konsumenter. I MSC:s senaste konsumentundersökning framgår att intresset ökat hos de svenska konsumenterna. Fyra av tio, 41 procent, köper mer miljömärkt fisk nu än vad de gjorde för bara ett år sedan.

Frågor och svar på MSC:s hemsida

Lyssna på Kaliber i P1

-----------------------

Mer information

Kontakta Linda Sörnäs, Kommunikationschef, MSC Skandinavien & Östersjöregionen på linda.sornas@msc.org eller 073-802 25 03

Om Marine Stewardship Council (MSC)

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret:

  • kommer från ett fiske som blivit certifierat av en oberoende certifierare enligt MSC:s (vetenskapligt baserade) miljöstandard för ett hållbart fiske.
  • är fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 280 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan nio miljoner ton årligen, vilket motsvarar nära 10 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 20 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se