Yttra

Konsumenter vill ha mer och ärligare information om produkters miljöpåverkan

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2012 09:45 CEST

Majoriteten av konsumenterna i Sverige vill att företagen ska ge mer information om produkters miljöpåverkan. De tycker också att det är okej att ett företag berättar om sitt miljöarbete, även om det inte är miljömässigt perfekt, så länge det är ärligt och inte överdriver sina insatser. Företagen måste också anstränga sig mer för att förklara vad de menar.

Det visar en undersökning som nyligen genomförts bland dryga tusentalet personer i åldern 18-74 år i Sverige.

– Företagen har dock fortfarande en del att göra när det gäller trovärdighet, säger Lars Jonsson, rådgivare i hållbarhetskommunikation på Yttra och ansvarig för undersökningen. Omkring hälften av konsumenterna uppger nämligen att de inte litar på att företagens miljöuttalanden är sanna.

Endast 12 % säger att de litar på företagens miljöuttalanden, medan 38 % uppger att de delvis litar på företagen. Hälften av de tillfrågade uppger att de inte alls, eller bara i liten utsträckning, litar på företagens miljöuttalanden.

– Företagen tycks också kunna bli bättre på att beskriva innebörden i olika påståenden, säger Lars Jonsson. Det är bara 20 % av konsumenterna som tycker att de förstår företagens miljöuttalanden och en klar majoritet önskar att företagen ansträngde sig mer för att förklara vad de menar. 

Närmare 20 % av de tillfrågade uppger att de aktivt söker efter miljöinformation om de produkter de köper.

För mer information, kontakta:
Lars Jonsson, Yttra, 070-695 34 05, lars.jonsson@yttra.se

Rapporten finns tillgänglig här nedan under "Relaterade dokument". Den kan också laddas ned på yttra.se.

Undersökningen har genomförts av marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Yttra Konsumentkommunikation. 1013 intervjuer har genomförts representativt på den svenska befolkningen i åldern 18-74 år under perioden 20-23 april 2012.

Yttra hjälper företag och organisationer att kommunicera miljö- och samhällsansvar på ett trovärdigt sätt. Yttras uppdragsgivare finns inom näringsliv, bransch- och intresseorganisationer, handel, tjänste- och kunskapsföretag, utbildningsinstitutioner, myndigheter på central och lokal nivå.