Swedbag AB

Konsumenter vill ha papper

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 07:59 CEST

Bärkassen är inte längre bara något som transporterar en produkt från butiken till hemmet, utan blir en allt viktigare del i köpprocessen – både före och efter köpet. Många konsumenter, speciellt i de yngre leden vill ha förpackningar som är bra för miljön och samhället – och som dessutom visar upp varumärket för andra efter avslutat köp. Fler och fler företag väljer att byta från plastkassar till papperskassar. Den stora drivkraften kommer från kundledet som vill se fler miljövänliga alternativ, samtidigt som papper uppfattas som ett exklusivare material.

Plasten ifrågasätts

Användningen av plastkassar ifrågasätts på fler och fler håll på grund av dess ofördelaktiga miljöegenskaper både vid tillverkning och nedbrytning. Förra året röstade EU-parlamentet igenom bindande mål för att kraftigt minska bruket av tunna plastpåsar inom EU. Naturvårdsverket har föreslagit att plastkassar ska kosta minst fem kronor för att leva upp till EU-direktivet och kraftigt bidra till att minska användningen av plastkassar. Detta kommer att snabba upp förändringstakten som redan är initierad och drivs på av miljömedvetna konsumenter.

Papperskassar är bättre för miljön

IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en livscykelanalys där en papperskasse tillverkad av kraftpapper från Sverige jämförs med en petroleumbaserad plastpåse tillverkad i Europa. Slutsatsen är att plastpåsar orsakar dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som en papperspåse.

Fler och fler svenska företag byter till papperskassar

Hållbarhet börjar bli en självklarhet för producenter som vill kvalificera sig som leverantör till allt mer medvetna konsumenter.

För mer information vänligen kontakta

Pär Wik, VD Swedbag. Tel: 08-445 97 60 E-post: par.wik@swedbag.se

Swedbag lyfter affären med hållbara bärkassar – infrastruktur för handeln och butiker. Kassen stärker köpupplevelsen och fortsätter att kommunicera långt efter avslutat köp. Swedbag erbjuder rådgivning, logistiktjänster och ett heltäckande utbud av bärkassar. Från vår produktionsanläggning i Jordbro levererar vi bärkassar med både platta och tvinnade handtag. Swedbag – specialister på bärkassar.