Landsbygdsdepartementet

Konsumenterna tjänar på euron

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 11:48 CEST

- Min slutsats är att euron ger förutsättningar för att öka köpkraften och gynna konsumenterna. Boräntor, priser och reallöner ger var för sig positiva effekter. Om man sedan väger samman alla tre faktorerna blir effekterna betydande.

Det sade konsumentminister Ann-Christin Nykvist när hon presenterade rapporten ”Vad tjänar konsumenterna på euron” på ett seminarium i Visby idag.

I rapporten redovisas effekterna på tre områden som är avgörande för konsumenternas köpkraft: boräntor, priser och reallöner. Även med försiktiga antagande så ökar konsumenternas köpkraft. Euron skapar förutsättningar för lägre boräntor, lägre priser och högre reallöner Rapporten grundar sig på tillgänglig ekonomisk forskning, utredningar,
och statistik.

Rapporten avslutas med några räkneexempel som ska ses som en beskrivning av vad som kan hända om vi fullt ut deltar i valutasamarbetet och inför euron som valuta.

- Syftet med rapporten är att ge ett bidrag till den diskussion som förs om ett införande av euron som valuta i Sverige. Jag vill nu fortsätta att diskutera eurons möjligheter att skapa förbättringar för konsumenterna.

Läs hela rapporten på www.jordbruk.regeringen.se

Anders Teljebäck, Pressekreterare
08-405 11 88, 070-561 32 89