Folkpartiet

Konsumenternas rättigheter i EU måste stärkas

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 11:17 CEST

Olle Schmidt
EU-parlamentariker (fp)
08 - 786 6087 (Presskontakt Mikael Persson)

Cecilia Malmström
EU-parlamentariker (fp)
0735 - 521569 (presskontakt Elin Gunnarsson)


- Konsumenternas rättigheter måste stärkas för att den inre marknaden verkligen ska fungera. Vackert tal om frihet för företag och människor blir i realiteten inte mycket värt om man som konsument inte har tydliga rättigheter på marknaden. Konsumenternas rättigheter behöver stärkas i tre
avseenden: konsumentskydd, konkurrens och valfrihet.

Det menar folkpartiets tre europaparlamentariker Cecilia Malmström, Marit Paulsen och Olle Schmidt, när de på måndagen tillsammans presenterade ett åtgärdsprogram för att EU ska bli Konsumenternas Europa.

- Europas konsumenter betalar idag för mycket för varor och tjänster. En ökad konkurrens inom t.ex. livsmedelssektorn är nödvändig för att konsumenterna inte ska behöva betala orättfärdiga priser. I detta avseende måste sektorer som post och elektricitet, som i många länder är kraftigt reglerade, öppnas upp för konkurrens så att priserna kan sjunka, säger Olle Schmidt.

- I huvudsak är det på tjänsteområdet som den inre marknaden behöver stärkas. Det innebär att vi välkomnar det nya tjänstedirektivet, eftersom det ger ökad konkurrens och öppenhet för konsumenterna, som kan köpa tjänster från företag i andra länder som verkar på lika villkor. Kontrasten är slående mot de krafter i Sverige, med Socialdemokraterna i spetsen, som vill motverka utvecklingen på detta område, säger Cecilia Malmström.

- Vi vill att den s k redlighetsprincipen införs som allmän princip för all konsument-information. En produkt eller tjänst får endast tillskrivas egenskaper, verkningar eller bakgrund som kan styrkas. På begäran måste producenten därför alltid kunna styrka alla sina påståenden, säger Marit Paulsen.

- Konsumenternas rättigheter ska stadfästas i en konsumentgaranti motsvarande EU-fördragets miljögaranti. Det vill säga att en harmonisering av reglerna aldrig får hindra någon medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder, förutsatt att dessa är förenliga med fördraget, avslutar Marit Paulsen.

Folkpartiets förslag i punktform
· Många konsumenter är inte medvetna om sina rättigheter. Informationen
måste vara korrekt och begriplig.
· Ett skärpt och enhetligt regelverk för konsumentskydd måste tas fram.
· Redlighetsprincipen införs som allmän princip för all
konsumentinformation.
· Rättslig prövning garanteras genom snabba och billiga rättsliga
förfaranden.
· Det måste bli lättare att köpa en försäkring i annat EU land.
· Man bör underlätta för konsumenterna att välja i vilket land i vilken
bank man önskar ta ett lån.
Intra-mobiliteten mellan bankkonton bör förenklas.