Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), maj 2011: Inflationstakten 3,3 procent

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 09:42 CEST

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 3,3 procent i maj, vilket var oförändrat jämfört med april. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Utvecklingen från april
Till den totala uppgången i KPI på 0,2 procent den senaste månaden bidrog framför allt högre boendekostnader (0,7 procent) med 0,2 procentenheter. Därav bidrog ökade räntekostnader för egnahemsägarna (2,7 procent) med 0,1 procentenhet. I övrigt var det prishöjningar på kläder och skor (1,2 procent) samt ökade priser inom gruppen restauranger och logi (1,0 procent), som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera. Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-17,2 procent) och livsmedel (-0,4 procent), som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten var 3,3 procent i maj 2011.
Till den totala uppgången sedan maj 2010 bidrog högre boendekostnader (10,0 procent) med 2,6 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (49,0 procent) med 1,8 procentenheter, höjda hyror (2,5 procent) med 0,3 procentenheter och höjda elpriser (7,4 procent) med 0,3 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (9,0 procent) med 0,4 procentenheter. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,5 procent) samt prishöjningar på rekreationstjänster och kulturella tjänster (3,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-16,5 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i maj 1,7 procent, vilket är en nedgång från april då den var 1,8 procent.

KPI för maj 2011 var 312,02 (1980=100).
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____316332.aspx

Inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser april 2011. Inflationstakten för EU var då 3,2 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,8 procent. I april var inflationstakten i Sverige 1,8 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,7 procent i maj 2011. Från april till maj var konsumentpriserna oförändrade enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,1 procent. HIKP för maj 2011 var 112,66 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,7 procent för EMU-länderna i maj 2011.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,3 procent från april 2011 till maj 2011. Inflationstakten enligt NPI var 2,4 procent i maj 2011. NPI för maj 2011 var 262,32 (1980=100).


Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Konsumentprisindex för juni 2011 publiceras 2011-07-12 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Oxana Tarassiouk
Tfn 08-506 945 67
E-post oxana.tarassiouk@scb.se

Muhanad Sammar
Tfn 08-506 947 48
E-post muhanad.sammar@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.