Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex och nya taxeringsvärden

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 10:05 CEST

Nya taxeringsvärden på småhus för inkomståret 2003 kommer att beaktas i konsumentprisindex (KPI), nettoprisindex (NPI) och måtten på underliggande inflation (UND1X respektive UNDINHX) vid beräkningen av index för juni månad. Index för juni månad publiceras fredagen den 11 juli. Någon revidering av de föregående månadernas prisstatistik kommer inte att ske.

Anledningen är att Riksskatteverket (RSV) nyligen har presenterat en första sammanställning av den allmänna fastighetstaxeringen 2003, då 90 procent av resultatet från denna nu är klart. Det är dessa taxeringsvärden som nu kommer att beaktas i posten för fastighetsskatt på egna hem i SCB:s nämnda indexberäkningar.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Programmet Priser
Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM
fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Magnus Andersson, tfn 08-506 949 35
E-post: magnus.andersson@scb.se
Gun Hult, tfn 08-506 946 21
E-post: gun.hult@scb.se

Var god ange SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.