SWEDMA

Konsumentvarning gällande betaltjänster för reklamspärr mot telemarketing och adresserad direktreklam

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 12:20 CEST

SWEDMA, branschorganisationen för direkt och interaktiv marknadsföring, vill varna för webbplatsen www.nix-telefoni.se som mot betalning erbjuder tjänsten att hjälpa till med att ordna spärr mot telefonförsäljare (tm) för privata, fasta telefonabonnemang i NIX-registret.

SWEDMA varnar även för webbplatsens erbjudande om en betaltjänst för att hjälpa till med att ordna spärr av privat hemadress mot adresserad direktreklam (adr) i registret Nix-Adresserat.

SWEDMA vill med stor tydlighet klargöra att varken webbplatsen eller någon av betaltjänsterna, som i realiteten endast är en blankettbeställning, drivs eller sanktioneras av SWEDMA eller den ideella föreningen NIX-Telefon.

Att anmäla sig till spärregistren NIX-Telefon eller NIX-Adresserat är helt kostnadsfria tjänster som görs direkt genom enkla och kostnadsfria telefonsamtal till 020 27 70 00 (NIX-Telefon) respektive 020 55 70 00 (NIX-Adresserat).

För mer information om de korrekta NIX-tjänsterna se www.nix.nu samt www.swedma.se.

Spärregistret NIX-Telefon drivs av en ideell förening – Föreningen NIX-Telefon – med 10 svenska branschorganisationer som huvudmän. Föreningen bildades den 1 oktober 1999 och har uppdragit åt bransch- och intresseorganisationen SWEDMA att handha föreningens administration.

Spärregistret NIX-Adresserat drivs som en så kallad egenåtgärd av SWEDMA, bransch- och intresseorganisationen för direkt och interaktiv marknadsföring.

För mer information eller kontakt:
Mikael von Ekensteen, vd SWEDMA, mikael.ekensteen@swedma.se, 08 53 48 02 60.

SWEDMA, bransch- och intresseorganisation för interaktiv och direkt marknadsföring, främjar och bevakar utvecklingen inom sitt område. Bland medlemmarna finns både köpare och leverantörer av direktmarknadsföring. SWEDMA erbjuder information, juridisk hjälp och utbildning för att öka kunskapen och förtroendet för branschen. SWEDMA arbetar aktivt med påverkansarbete både på den svenska och på den europeiska marknaden. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direktmarknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer info: swedma.se / guldnyckeln.se