Konsumentverket

Konsumentverket granskar farliga leksaker

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:14 CEST

Med anledning av den amerikanska leksakstillverkaren Mattels återkallelse av farliga leksaker har EU-kommissionen uppmanat samtliga medlemsländer att följa upp återkallelsen. I Sverige sker kontrollen genom ett samarbete mellan Konsumentverket och Kemikalieinspektionen.

Uppdraget är att dels kontrollera att Mattels återkallelse fungerat, det vill säga att de produkter som sålts på den europeiska marknaden har tagits bort. Dels att undersöka om det även finns andra leksaker av andra märken som kan vara farliga på grund av bly i färgen eller för att de innehåller starka löstagbara magneter.

Under det senaste året har alltfler larm kommit om leksaker med löstagbara starka magneter. Om magneterna sväljs kan de orsaka svåra skador på tarmarna. Detta är en ny form av hälsorisk som inte täcks av nuvarande standarder och säkerhetskrav. I USA har 33 olycksfall rapporterats, varav ett dödsfall.

I Sverige sker kontrollen i samarbete med Kemikalieinspektionen och startar inom kort i Stockholm och i Karlstad.

Resultatet av marknadskontrollen rapporteras till EU:s databas RAPEX.

EU-kommissionen vill ha in kontrollsvaren i slutet av september och resultatet av marknadsundersökningarna kommer att diskuteras vid kommande möte i Bryssel. Syftet är att få bort dessa farliga produkter från EU:s marknad.


Läs mer här om vilka produkter återkallelsen gäller:

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm


Kontaktpersoner

Ingrid Ekholm, tel 054-19 40 77