Konsumentverket

Konsumentverket synar skuldfällor i ny rapport till regeringen: Småskulder och återkrav välter låglönehushåll

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 12:56 CEST

När arbetslöshet, skilsmässa eller sjukdom drabbar låginkomsttagare kan små skulder växa till olösliga problem. Samhällets återkrav av studiemedel och underhållsbidrag etc kan också resultera i svår och långvarig skuldsättning.

Konsumentverket har på regeringens uppdrag utrett orsakerna till att människor fastnar i överskuldsättning och funnit att kreditrelaterade skulder långt ifrån är den enda orsaken i sammanhanget. Främst är det två grupper som befinner sig i riskzonen: Hushåll med små ekonomiska marginaler som får en förändrad livssituation på grund av arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa etc och därför inte längre klarar sina levnadskostnader och skulder. Småskulder och "köp nu - betala sen lån" kan för dem få oväntat svåra konsekvenser. En annan stor grupp är egenföretagare med lån knutna till sin person, vars företag går omkull. Hälften av nyföretagarna lyckas inte och många får personliga skulder. De bör följas och ges bättre stöd, anser verket.

- För hushåll utan ekonomisk buffert kan samhällets återkrav av studiestöd, bostadsbidrag och underhållsstöd rasera ekonomin. Det måste till en helhetssyn med bättre balans mellan fordringsägarens krav och den skuldsattes situation, ett enklare regelverk och större förhandlingsutrymme vid indrivning av skulder, oavsett om fordringarna är privata eller statliga. Det finner jag stöd för även i de delar av utredningen som gjorts av kronofogdemyndigheten, säger Konsumentverkets generaldirektör Karin Lindell.

Vid indrivning av skulder via lönen tappar den enskilde kontrollen över övriga krav, som kan växa med höga räntor. Förutom större förhandlingsutrymme vill verket också se andra förslag prövade: Saneringslån i bank till låg ränta, där olika organisationer kan gå samman för att garantera säkerheten. Idag finns inga sådana lånemöjligheter. Först när skulderna mångfaldigats och skuldfällan blivit en avgrund finns en möjlig utväg i skuldsaneringslagen. Cirka 3 000 personer per år inleder den kärva saneringsprocessen. Men långt fler behöver hjälp - och på ett betydligt tidigare stadium! För att förebygga problem bör "sociala lån" till låg ränta kunna ges via till exempel Socialtjänsten. Idag tar folk ofta butikskrediter och lättillgängliga lån med hög ränta. Andra förslag från verket är att utveckla den förebyggande budgetrådgivningen i kommunerna, införa ett tak för all dröjsmålsränta och krav på kontantinsats vid butikskrediter.

Kontaktpersoner
Vilhelm Nordenanckar tel 08-429 06 31 och Jonas Sindahl tel 08- 429 06 16
Kronofogdemyndigheten: Dan Jering mobil:070- 646 98 29, Karin Weins mobil:070-207 19 25