Kontakt East Holding

KONTAKT EAST HOLDING AB (‘KEH’ ELLER ‘KONCERNEN’)

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 08:45 CEST

Finansiellt resultat jan-jun 2007
* Orderingången första halvåret ökade med 28% (31% vid fast växelkurs) till 50,9 MSEK (39,8 MSEK 2006).
* Rörelseintäkterna första halvåret ökade med 65% (69% vid fast växelkurs) till 15,2 MSEK (9,2 MSEK 2006).
* EBITA första halvåret uppgick till -12,5 MSEK. EBITA för koncernens affärssegment 'Söktjänster' förbättrades första halvåret med 49% till -4,7 MSEK (-9,2 MSEK 2006). Kvartalsmässiga variationer i koncernens result beror huvudsakligen på de redovisningprinciper som används för off-line baserade söktjänser. Koncernen redovisar off-line relaterade inkäkter samt tillhörande kostnader vid publicering av kataloger, villket normalt sammanfaller med slutet på räkenskapsåret.
* EBIT första halvåret uppgick till -15 MSEK.
* Nettoförlust om -11,2 MSEK.
* Förlust per aktie -1,33 SEK.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
* Den 14 augusti 2007 förvärvade KEH samtliga utestående aktier i YPI Yellow Pages Limited ("Yell.ru"). Köpeskillingen uppgick till totalt ca USD 18 miljoner. Yell.ru förväntas under 2007 ha intäkter om USD 10 miljoner och ett EBITDA-resultat om USD 2 miljoner. Yell.ru innehar en ledande marknadsposition i de ryska städerna St. Petersburg och Perm. Förvärvet förstärker Kontakt Easts ställning som den ledande aktören inom vägledande media (Directory Services) i Ryssland. Integrationsarbetet inleds omedelbart och en affärsplan med detaljerade mål för sammanslagningen kommer att färdigställas under de kommande månaderna och kommuniceras i samband med kvartlasrapporten för tredje kvartalet i år.