Landsbygdsdepartementet

Kontaktgrupp om förutsättningar för jordbruksföretagande inrättas

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 15:22 CEST

För att ta tillvara företagens utvecklingspotential, genom samverkan med företagare och andra aktörer, har Jordbruksdepartementet inrättat en kontaktgrupp om företagande inom lantbruksnäringen.

Genom gruppen kommer ett forum för löpande kontakt om aktuella frågor att etableras. Ämnesområden att behandla i kontaktgruppen kan till exempel vara möjligheter och hinder för företagande och tillväxt, regelverk och administration samt kompetensbehov och andra arbetsmarknadsfrågor.

- En levande och långsiktigt livskraftig landsbygd förutsätter företag och produktion. De areella näringarna och intilliggande produktionsled är viktiga för den regionala utvecklingen och har potential att bidra ännu mer till landets tillväxt, sysselsättning och export, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Kontaktgruppen leds av statssekreterare Ingrid Petersson och kommer att träffas minst två gånger per år. Deltagare i gruppen är bland andra lantbruksföretagare och andra landsbygdsföretagare med anknytning till de areella näringarna, företrädare för forskning och utbildning samt rådgivning.

Senast den 31 december 2005 skall en rapport med en översiktlig utvärdering av gruppens arbete avges.

Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se

Anna Hedberg
Departementssekreterare
08-405 38 53
070-660 52 74