Lunds universitet

Kontaktskapande hjälper universitet och industri

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 10:56 CEST

Läkemedelsforskning är ett prioriterat forskningsområde för Lunds universitet. Här finns också en ny enhet kallad Läkemedelscentrum, vars ledare Christer Sjögren har rektors uppdrag att knyta samman och lotsa fram den forskning som finns på området inom olika fakulteter.

– Här finns stor kompetens inom bland annat ämnena kemi, farmakologi, toxikologi, cellbiologi och molekylärbiologi. Men forskarna saknar ofta kontakter både med industrin och med andra forskargrupper som kan ha gemensamma intressen, säger Christer Sjögren.

Under sin ett år gamla tillvaro har Läkemedelscentrum hunnit med en hel del. Här är några av punkterna på listan:
– fått igång testningen av betablockarstrukturer och substanser syntetiserade på cancercellinjer, båda framtagna på universitetets Kemicentrum
– hjälpt flera forskargrupper att utveckla sina projekt för

patentansökningar, utlicensieringar och bolagsbildningar inom bl a områdena cancerbehandling, aptitreglerande medel och probiotika
– ordnat ett metodiksymposium samt förberett ett inflammationssymposium för december i år och ett siRNA-symposium för nästa år
– inspirerat till forskarsamarbeten inom bl a områdena läkemedelsformulering, bestämning av proteinstrukturer och modeller för hur läkemedel påverkar viktiga molekyler
– lagt upp kurser i klinisk läkemedelsprövning för utbildningsarrangören LU Education, just nu under försäljning till Kina
– medverkat i skapandet av ett centrum för smärtforskning och en grupp för urologistudier. Ett samarbete mellan de många forskargrupper som arbetar med inflammationsforskning samt läkemedels- och diagnostikaindustrin har också kommit i gång.

Enligt Christer Sjögren är många universitetsforskare så inne i den akademiska världen att de inte tänker på att det de arbetar med kan få direkt tillämpning i form av läkemedel eller nya medicinska metoder. Här kan han fungera som en spårhund som letar upp intressanta metoder eller möjliga produkter, bearbetar och förbättrar dem i universitets regi och för dem vidare till industrin. Med en bakgrund inom bl a Pharmacia, Novo nordisk, Perstorp och Clinical Data Care har han gott om kontakter och kunskap om vart man kan vända sig i varje enskilt fall.
Läkemedelscentrum vid Lunds universitet är än så länge ensamt i sitt slag inom den svenska högskolevärlden, men andra universitet har visat intresse för idén.

Christer Sjögren nås på tel 046-2224760 och e-post Christer.Sjogren@lmclu.lu.se och finns under onsdagen den 12 och torsdagen 13 oktober på plats på BioTech Forum på Stockholmsmässan, monter C02:51.
Läkemedelscentrum: www.lmclu.lu.se