Upplands Lokaltrafik

Kontantfritt på bussar i Uppsala län från 12 december

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 11:33 CEST

Från 12 december i år kommer det att bli kontantfritt ombord på Regionbussar i länet och Stadsbussar i Uppsala. Under andra halvan av oktober kommer UL att starta en omfattande informationskampanj för att alla invånare i länet ska känna till att det behövs en giltig biljett innan bussresan startar.

I samband med tidtabellskiftet 12 december blir det kontantfritt på alla bussar som körs i UL:s Regionbusstrafik och Stadsbussarna i Uppsala. Från den tidpunkten kommer bussförare inte att sälja biljetter mot kontant betalning ombord på bussarna.

- UL har valt att införa kontantfritt i samband med tidtabellskiftet så att all information i tidtabellerna är korrekt, säger UL:s försäljningschef Nikodemus Kyhlén.

Redan nu i oktober kommer en omfattande informationskampanj att starta för att alla invånare i länet ska känna till att det är kontantfritt från 12 december och vilka alternativ som finns samt var det är möjligt att köpa biljett.

- Många har redan valt andra sätt att köpa biljett och det är framför allt de som reser sällan som köper sin biljett ombord, säger Nikodemus Kyhlén. På Stadsbussarna är det bara ca 6 procent av alla resor som betalas kontant på bussarna medan motsvarande siffra för Regionbussarna är ca 15 procent.

Ett vanligt alternativ till kontantbetald enkelbiljett är SMS-biljetten. Andra vanliga och mer ekonomiskt fördelaktiga biljetter är Stadsbussarnas värdekort eller Regionbussarnas 10-resorskort. De kunder som reser dagligen har oftast någon form av periodkort, exempelvis 30-dagarskort.

Bakgrunden till att UL inför kontantfritt är att Arbetsmiljöverket beslutat om förbud för bussförare att hantera kontanter ombord på bussar som körs av bussbolagen KR Trafik och Nobina i UL:s Regionbusstrafik, samt Stadsbussarnas bussbolag Gamla Uppsala Buss.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av:
UL:s försäljningschef Nikodemus Kyhlén, tel 018-65 99 06 eller 070-212 03 88.
UL:s informationschef Sture Jonsson, tel 018-65 99 08 eller 070-212 03 85.

UL (Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg, Upptåget. Totalt används ca 360 bussar och 10 tåg. UL ägs av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner.