Rentokil Initial

Kontor-Förebygg skadedjursproblem i kontorsmiljöer: Möss, råttor, kackerlackor?

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 15:55 CET

Skadedjur i och kring kontor kan orsaka stort obehag för dem som vistas i lokalerna. Djuren kan också orsaka skada på och i byggnaderna. Kablar och datorutrustning är särskilt utsatta för gnagskador från råttor och möss.

Flera faktorer skall vägas in som risker för skadedjursproblem i kontorsmiljöer:

  • Geografisk placering (innerstad, förort, industriområde, landsort etc)
  • Byggnadens konstruktion, ålder och tekniska skick
  • Kontorslokalernas storlek och utformning
  • Mängd och typ av varor som lagras i eller i anslutning till kontorslokalerna
  • Om mat hanteras i byggnaden

Av dessa anledningar bör en kontorsanläggning inspekteras noggrant för att fastställa angreppsrisken och för att anpassa ett förebyggande program för skadedjurskontroll, så ett skadedjursangrepp inte får fäste i lokalerna. Er Rentokiltekniker utför regelbundna besök för att kontrollera betesstationer, leta efter spår av skadedjursaktivitet, påtala eventuella risker och ge råd om åtgärder för att minska risken för skadedjursangrepp.

Om det finns ett skadedjursproblem kan ni dra nytta av vårt kundlöfte om snabb respons. Rentokils tekniker är då snabbt på plats och hanterar problemet.

För mer information, kontakta:

Craige Allen, Marknadschef.

E-post: craige.allen@rentokil-initial.com

Tel: 08-410 47 314

Rentokil Initial är en världsledande serviceleverantör inom textil, hygien och skadedjurskontroll och bedriver verksamhet i mer än 50 länder i Europa, Nordamerika, Asien samt Afrika. Företaget har cirka 68 000 anställda och är börsnoterat på London Stock Exchange.

Rentokil Initial i Sverige opererar under varumärkena Rentokil och Initial. Mer information finns på www.initial.se och www.rentokil.se.