AMF

Kontoret ger trygghet i en föränderlig omvärld

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 15:37 CET

Framtidens kontor står för trygghet och stabilitet i en turbulent omvärld. Där vill vi boa in oss och lämna personliga avtryck. Det spår studenter från KTH Arkitekturskolan och Konstfack som nu presenterar sina idéer för framtidens arbetsplatser i AMF Fastigheters lokaler i Galleriankvarteret. 

Fokus på människan istället för på kvadratmeter. I framtidens kontorsmiljö vill vi bli sedda, kunna lämna personliga avtryck och finna trygghet. Det kommer att ställas allt högre krav på arbetsplatsens flexibilitet så att utseende och funktionalitet kan ändras efter sinnesstämning och behov.

För att få nya idéer kring framtidens kontor har AMF Fastigheter engagerat studenter från KTH Arkitekturskolan och Konstfack. Projektet, som kallas futuRum, har varit en del av studenternas kursplan under höstterminen. Den 18 februari 2013 är det dags för slututställning. Ett antal bidrag byggs i fullskaliga modeller i AMF Fastigheters lokaler på Regeringsgatan 29.

– Utställningen visar att samtidigt som kraven på flexibilitet dras till sin spets ökar behovet av ett kontor som skapar sammanhang, trygghet och bygger företagskultur, säger Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter.

Kontoret är en plats där vi även i framtiden kommer att tillbringa en stor del av vår vardag. Studenterna förutspår i sina arbeten att gränsen mellan arbetsplatser och publika ytor kommer att suddas ut än mer och att arbete och fritid ytterligare kommer att smälta samman.

– Vi ser tecken på att ”coworking” ökar där konkurrerande företag väljer att sitta tillsammans för att kunna utbyta erfarenheter, snarare än att vara rädda för konkurrensen, säger Charlotta Liljefors Rosell.

– Studenterna understryker vikten av att människors skiftande behov står i centrum när vi skapar framtidens arbetsplatser, säger Peter Ullstad, arkitekt på Codesign och projektledare för futuRum.

Läs mer på futurumstudion.se.

För ytterligare frågor, kontakta:
Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor, AMF Fastigheter, 08-696 31 28
charlotta.liljefors.rosell@amffastigheter.se

Eva Kasberg, informationsansvarig, AMF Fastigheter, 08-791 24 31
eva.kasberg@amffastigheter.se

AMF Fastigheter AB utvecklar och förvaltar AMF-koncernens fastighetsbestånd. Inriktningen är kontor och cityhandel i Stockholm, med fokus på Stockholms city. Några av de mest kända fastighetsinnehaven är Femte Hötorgshuset, Gallerian, MOOD Stockholm och CityCronan i Stockholm. Marknadsvärdet uppgår till cirka 40 miljarder kronor inklusive delägarskap i bostadsföretaget Rikshem.