Svenska kyrkan

Kontorslokal hyrs till församlingsanställda

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:41 CEST

Eftersom flera anställda i Umeå landsförsamling visat tecken på ohälsa flyttas personalen till andra lokaler.

- Mina medarbetare är oroliga för sin hälsa och jag har därför velat byta lokal. Tillsammans med fastighetsansvariga inom Svenska kyrkan har vi hittat en alternativ lösning. Ärendet är anmält till Arbetsmiljöverket, säger Sören Olsson, kyrkoherde i Umeå landsförsamling.

- Företagshälsovården Esculapens mätningar och DNA-tester visar att huset saknar skadliga mikroorganismer, men för att undanröja alla tvivel fortsätter vi arbetet med att hitta andra källor till besvär. Under tiden detta görs får personalen arbeta i andra lokaler, säger Kent Gabrielsson, teknisk chef, Svenska kyrkan i Umeå.

Under tiden som de ytterligare undersökningarna pågår stängs församlingsgården. All verksamhet flyttas från och med måndag den 18 oktober till Backens kyrka eller till andra lokaler i närheten.

- Vi arbetar för fullt med att hitta andra kontorslokaler och vi hoppas att det är klart så snart som möjligt, säger Kent Gabrielsson.

Bakgrund

För ett år sedan visade en undersökning att det fanns en förhöjd mängd mögelsporer på en begränsad den av den våning där församlingens personal arbetar. Därefter sanerades byggnaden efter ett vattenläckage från taket. Det skadade materialet byttes ut och läckaget i taket lagades. I våras visade företagshälsovården Esculapens enkätundersökning och provtagning på tydligt förbättrade resultat till följd av saneringen och saneringen visade sig ha lyckats.

För ytterligare information

Kent Gabrielsson, teknisk chef, Svenska kyrkan i Umeå, tel 090-200 2507
Sören Olsson, kyrkoherde, Umeå landsförsamling, tel 090-200 2803, 073 - 962 82 15

..........

Hälsningar
Marita Broberg, Kyrkoförvaltningen, Svenska kyrkan i Umeå, tel 090-200 2518