Livsmedelsverket

Kontroll av bekämpningsmedel i mat

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2005 09:07 CET

Under årets åtta första månader fick åtta partier frukt saluförbud på grund av för höga halter av bekämpningsmedel.
Inga bekämpningsmedel hittades i barnmat. Inte heller i de 16 prover som togs på ekologiska livsmedel.

Nu finns Livsmedelsverkets delrapporter över kontrollen av bekämpningsmedelsrester i mat under första respektive andra tertialet i år.
Under årets första åtta månader analyserades rester av bekämpningsmedel i 1356 stickprov från frukt, grönsaker, juicer, barnmat, vegetabiliska oljor spannmål och spannmålsprodukter. I 52 fall (3,8 %) överskreds gränsvärdena.
I den riktade kontrollen togs prover från 37 partier av frukt och grönt. 15 partier innehöll halter över gränsvärdena.

Stickprovskontroll
Sammanlagt togs 1087 stickprov på partier av frukt och grönt under de bägge fyramånadersperioderna. 52 prover överskred gränsvärdena.
Det togs 95 prov på spannmål och 75 av dem innehöll inga rester alls av bekämpningsmedel.
Inget av de sammanlagt 39 proverna på barnmat innehöll bekämpningsmedel.
135 prov togs på processade eller torkade produkter, såsom juice, konserver, torkad frukt och potatisprodukter. I 27 av proverna kunde rester av bekämpningsmedel påvisas, utan att de översteg gränsvärdena.

Riktad kontroll
Om ett stickprov innehåller halt över gränsvärdet kan Livsmedelsverket besluta att nästkommande partier inte får saluhållas förrän proven har analyserats, så kallad riktad kontroll.
Åtta partier belades med saluförbud under perioden. Det gällde papaya från Brasilien och passionsfrukt från Kenya under det första tertialet, samt persimoner från Sydafrika under det andra tertialet. I 29 fall utfärdade Livsmedelsverket villkor för saluhållanden.


Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i vegetabiliska livsmedel
Rapporter från första och andra tertialet 2005
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=7455

Ytterligare upplysningar:
Arne Andersson, chef för Enheten för kontrollprogram: 018-17 56 41
Anders Jansson, statsinspektör: 018-17 57 79


Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500