Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kontroll av djur och kulturmiljöstödet

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 10:45 CEST

Under Länsstyrelsens tillsynsvecka kontrolleras bl a märkning av djur och reglerna för kulturmiljöstödet. Märkning görs för att underlätta spårbarhet i livsmedelskedjan och kulturmiljöstödets syfte är att bevara och synliggöra landskapselement som annars riskerar att förstöras.

Hur går kontrollen till?

Aktuella kontrollobjekt vid djurkontrollerna är de som har nötkreatur och/eller får.

- Det som framför allt kontrolleras är om djuren är rapporterade till de centrala djurregistren, om de finns införda i stalljournalen och om de är märkta med öronbrickor, säger Johan Ekström, funktionsledare för Jordbrukarstöd-kontroll på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Dessutom ska kulturmiljöstödet kontrolleras. Aktuella kontrollobjekt är de stödsökare som har miljöersättningen för kulturmiljöer.

- Här kommer vi kontrollera omfattningen på landskapselement som exempelvis stenmurar och odlingsrösen, men även så att de inte är för igenvuxna av buskar och träd, förklarar Johan Ekström.

Vad är syftet med kontrollen?

Verifiera att ansökta uppgifter stämmer överens med verkligheten.


För mer information kontakta:

Johan Ekström, funktionsledare Jordbrukarstöd – kontroll
010-223 74 46
Johan.Ekstrom@lansstyrelsen.se


FAKTA: 

Tillsyn innebär att granskning genomförs för att se om lagar och regler efterföljs i verksamheter. Syftet är att medborgare ska kunna vara säkra på att de lagar som har beslutats av riksdagen också följs, och att reglerna är lika för alla. På Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar omkring 50 personer med tillsyn inom ca 25 olika områden. Under 2013 genomför Länsstyrelsen i Kronobergs län en samordnad tillsynsvecka där närmare ett 80-tal tillsynsbesök genomförs.  


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se