Livsmedelsverket

Kontroll av GMO i mat

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:12 CET

Bara hälften av företagen kontrollerade att råvaror och produkter inte innehåller eller är framtagna av genetiskt modifierat material, GMO. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket genomförde under 2006 i samarbete med åtta kommuner.

Det främsta syftet med projektet var att se hur livsmedelsföretagen följer GMO-lagstiftningen, men också att undersöka hur vanligt det är med genetiskt modifierat material i råvaror och livsmedel.

Val av kommuner och företag
Undersökningen omfattade flera stora livsmedelskedjor, grossister men även direktimporterande butiker och tillverkare av maträtter som innehåller soja eller majs. Totalt besökte kommuninspektörerna 24 företag, genomförde 23 dokumentationsrutiner och tog 96 prover ut för analys.

Företagens rutiner
Sju företag, 30 procent, hade skriftliga dokumentationsrutiner som garanterar att produkter inte innehåller eller är framställda av GMO. Fem företag hade andra rutiner som exempelvis muntliga försäkringar. Elva av företagen hade inga dokumentationsrutiner alls vad gäller GMO.

Kontroll av leverantörer
Hälften av företagen hade någon typ av kontroll av sina leverantörer, det vill säga att de inte levererade livsmedel som innehöll eller var framställda av GMO. Det vanligaste var att leverantörerna skrev på en försäkran att de inte levererar GMO-produkter. Majoriteten, 18 företag, krävde inte in något intyg av leverantörerna. Endast fem företag krävde in analysresultat från leverantörerna och tre av dessa företag tog ut egna stickprover för att se till att deras livsmedel inte innehöll GMO.

Det är de mindre företagen som vanligtvis saknar dokumentationsrutiner medan de stora livsmedelsföretagen har väl fungerande dokumentationsrutiner. För övrigt var det flera företag som uppgav att de inte visste vad GMO betyder.

Svårt att undvika
I 23 av proverna hittades spår av GMO men halten var så låg att produkterna enligt lag inte behövde märkas. Tre av produkterna innehöll dock GMO i sådana mängder att de måste märkas. En slutsats från denna och tidigare undersökningar är att spår av genetiskt modifierat material i livsmedel är svårt att undvika idag och kommer att vara så även i framtiden.

Dokumentation nödvändig enligt EU-lag
För att företagen ska kunna leva upp till sina miljömål att inte använda GMO och samtidigt inte behöva märka sina produkter, måste de ha dokumentationsrutiner som säkerställer att ingen medveten användning av genetiskt modifierat material har skett. Livsmedelsverket anser att företagen i större utsträckning bör begära in analysresultat eller ta ut egna prover.

Fler GMO-projekt
Genom GMO-projektet har Livsmedelsverket fått reda på hur livsmedelsföretagen följer GMO-lagstiftningen och i vilken grad företag använder sig av dokumentationsrutiner.
Undersökningen kommer att ligga till grund för framtida GMO-projekt och kommande utbildningar för kommuninspektörer på GMO-området.

Undersökning av tillämpning av lagstiftningen rörande genetiskt modifierade livsmedel (GMO)

Fakta om GMO

Ytterligare upplysningar:
Zofia Kurowska, statsinspektör, enheten för kommunstöd: 018-17 55 08, 073-650 56 69