Security Solution Scandinavia AB

Kontroller via checklistor har aldrig varit lättare!

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 09:24 CEST

Efterfrågan har ökat på att kunna göra effektiva ronderingar eller en snabbintervju av personer. Detta för att kontrollera att policy följs och för att omgående kunna presentera ett analysresultat. Nu lanserar vi AUDITsolution-appen för att underlätta genomförandet av alla typer av nulägesanalyser, vilka med automatik sammanställs i snygga och lättlästa rapporter. AUDITsolution används för att jämföra befintligt nuläge mot ställda krav från exempelvis lagkrav, standarder, regelverk eller interna riktlinjer.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi ger våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.