Livsmedelsverket

Kontrollprogram behövs för att förhindra EHEC

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 10:00 CET

Åtgärder för att förhindra EHEC-bakterier i råvarorna och krav på väl utarbetade kontrollprogram för varje enskild produkt. Det är några av rekommendationerna i den så kallade riskprofil över kallrökta fermenterade (icke värmebehandlade) korvar som Livsmedelsverket tagit fram.

- Det behövs mycket få EHEC-bakterier för att en människa ska bli infekterad. Därför är det nolltolerans i dessa produkter som ska gälla, säger veterinärinspektör Lars Plym Forshell, Livsmedelsverket.


Ingen värmebehandling
De kallrökta korvar som inte värmebehandlas efter fermenteringen genomgår inget enskilt steg i tillverkningen som säkert dödar alla bakterier. Istället uppstår en kombination av förhållanden (hög halt av mjölksyra, lågt pH, torkning) som gör att tillväxten stoppas och bakterierna dör.

Kallrökt korv bakom utbrott
Tekniken att fermentera korv har mångtusenåriga anor och det finns bara fem tidigare dokumenterade EHEC-utbrott i världen orsakade av kallrökt korv. EHEC-utbrottet i Skåne 2002 kunde kopplas till kallrökt korv. Många av sjukdomsfallen krävde intensivvård. Slutsatsen blev att kallrökt korv kan leda till hälsoproblem om inte de EHEC-bakterier som kan finnas i råvaran dör under tillverkningsprocessen.

Riskprofil
Livsmedelsverkets experter har under året tagit fram en riskprofil över kallrökta, fermenterade korvar. I riskprofilen har den kunskap som finns inom området samlats och satts i sitt sammanhang.

- Riskprofilen är ett underlag för fortsatta åtgärder som ska syfta till att minska risken för konsumenterna. Vi har nu påbörjat experimentella studier för att identifiera de förhållanden som ökar avdödningen av bakterierna, säger mikrobiolog Roland Lindqvist, Livsmedelsverket.

Råvaran kan vara smittad
Livsmedel smittas med EHEC-bakterier genom kontakt med djurfekalier (avföring) – direkt, via vatten eller via andra livsmedel och ytor.

- Väl utarbetade kontrollprogram för tillverkningen ska leda till att de optimala förhållandena för varje produkt fastställs, förklarar Lars Plym Forshell. Vid tillverkningen ska EHEC-bakterierna dö så snart som möjligt.

Hela rapporten "Kallrökta icke värmebehandlade produkter som smittkälla för EHEC"

Ytterligare upplysningar: Lars Plym Forshell 018-175582 (tillsyn och egenkontroll) och Roland Lindqvist, 018-175631(mikrobiologi).