Miljödepartementet

Konvention om farliga kemikalier ratificeras

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 11:32 CEST

Regeringen beslutade idag att Sverige ska ratificera Rotterdamkonventionen om export och import av farliga kemikalier.

Syftet med konventionen är att ge kunskap om farliga kemikalier som är förbjudna eller som omges av stränga restriktioner. I huvudsak innebär konventionens regler att ett land som tar emot vissa farliga kemikalier måste informeras i förväg av exportlandet och dessutom godkänna importen. Märkning av ämnen som är förbjudna och starkt begränsade i exportlandet ska motsvara de krav som ställs för inhemsk användning.

Konventionen omfattar idag 26 bekämpningsmedel och fem industrikemikalier. Arbete pågår med att lägga till ytterligare kemikalier.

- Genom att ratificera Rotterdamkonventionen har vi tagit ett viktigt steg i det globala samarbetet kring hur vi hanterar farliga kemikalier. Särskilt viktig är den här konventionen för utvecklingsländerna och deras möjlighet att skydda miljö och människors hälsa, säger miljöminister Lena Sommestad.

Konventionen träder i kraft 90 dagar efter att minst 50 parter ratificerat. Hittills har totalt 73 parter undertecknat och 47 ratificerat konventionen.

Johan Hasslow, Pressekreterare
08-405 20 27, 070-300 200 8

Monica Törnlund, Departementssekreterare
08-405 20 22, 070-246 87 52