Landsbygdsdepartementet

Konvention om skogsforskning undertecknad

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 10:45 CEST

Sverige undertecknade igår Convention on the European Forest Institute i samband med institutets 10:e årliga konferens i Joensuu, Finland. Genom konventionen ombildas det finska institutet till en internationell organisation.

Konventionen är resultatet av förhandlingar mellan ett flertal europeiska länder. Den träder i kraft när minst åtta länder anslutit sig, vilket skedde så snart konventionen hade öppnats för undertecknande då tolv länder undertecknade konventionen.

European Forest Institute inrättades för 10 år sedan. Institutet ska bedriva forskning om skogspolicy och dess miljöaspekter, om skogars ekologi, mångutnyttjande, resurser och hälsotillstånd, liksom om utbud och efterfrågan på timmer och andra skogens produkter och tjänster. Syftet är att främja skogens bevarande och hållbara nyttjande i Europa.

Genom att ombilda institutet till internationell organisation underlättas rekrytering av utländsk personal. De anslutna länderna och anslutna organisationer får också ett inflytande över verksamheten. Institutet har sitt säte i Joensuu, men har verksamhet i ett flertal europeiska länder.

Anders Teljebäck, Pressekreterare
08-405 11 88, 070-561 32 89

Catharina Stenborg Blom, Dep sekr.
08 – 405 11 19, 070 – 569 57 42