Socialdepartementet

Konvention om social trygghet mellan Sverige och USA lämnad till riksdagen

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 11:01 CEST

Propositionen Konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet har lämnats till riksdagen.

Propositionen handlar om en överenskommelse mellan Sverige och USA om social trygghet. Överenskommelsen ersätter vissa bestämmelser i en konvention från 1985 mellan Sverige och USA om social trygghet. Huvudskälet till förändringarna i konventionen är det reformerade svenska pensionssystemet. I propositionen föreslås att konventionen ska gälla som lag i Sverige.

I konventionen finns bestämmelser som gäller delar av socialförsäkringssystemet för personer som flyttar mellan länderna, vilka personer som ska omfattas av konventionen, hur man kvalificerar sig, regler om likabehandling, sammanläggning av väntetider samt rätt till utbetalning i det andra konventionslandet av vissa förmåner.

Konventionen omfattar för svensk del lagstiftningen om ålderspensioner, efterlevandepensioner och sjukersättning/aktivitetsersättning. Konventionen omfattar motsvarande förmåner i det amerikanska systemet.


Kontakt:
Elisabeth Lane
Ämnesråd
08-405 41 61

Relaterade publikationer
-------------------------
Proposition: Konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet (http://www.regeringen.se/sb/d/4417/a/32028)