Stora Enso AB

Konverterade Stora Enso-aktier registrerade i det finländska handelsregistret

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 10:01 CEST

Under konverteringsperioden 1-30 maj 2003 gjordes åtta konverteringar och sammanlagt 16 118 serie A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret i dag den 16 juni 2003 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 17 juni 2003.

Fördelning av aktier efter konvertering:
A-aktier 182 206 767
R-aktier 681 980 732
Totalt 864 187 499


För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 2046 21242

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.