Stora Enso AB

Konverterade Stora Enso-aktier registrerade i det finländska handelsregistret

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 10:06 CEST

Under konverteringsperioden 31 maj - 30 juni 2003 gjordes två konverteringar och sammanlagt 1 400 serie A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret i dag den 15 juli 2003 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 16 juli 2003.

Fördelning av aktier efter konvertering:
A-aktier 182 205 367
R-aktier 681 982 132
Totalt 864 187 499

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 2046 21242

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8