Stora Enso AB

Konverterade Stora Enso-aktier registrerade i det finländska handelsregistret

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 10:09 CEST

Under konverteringsperioden 1-31 juli 2003 gjordes två konverteringar och sammanlagt 34 200 serie A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret i dag den 15 augusti 2003 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 18 augusti 2003.

Fördelning av aktier efter konvertering:

A-aktier 182 171 167
R-aktier 682 016 332
Totalt 864 187 499

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 2046 21242

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8