Stora Enso AB

Konverterade Stora Enso-aktier registrerade i det finländska handelsregistret

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 10:11 CEST

Stora Enso Oyj Börsanmälan 2004-07-15 kl 08:00 GMT

Under konverteringsperioden 1-30 juni 2004 gjordes fyra konverteringar och sammanlagt 9 805 serie A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret i dag den 15 juli 2004 och handeln med de nya
R-aktierna inleds den 16 juli 2004.

Fördelning av aktier efter konvertering:

A-aktier 180 060 771
R-aktier 657 182 628
Totalt 837 243 399

För ytterligare information, v g kontakta:
Heidi Puusa, Financial Communications, tel +358 2046 21309

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8