Stora Enso AB

Konverterade Stora Enso-aktier registrerade i det finländska handelsregistret

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 10:04 CEST

Stora Enso Oyj Börsanmälan 2004-10-15 kl 08:00 GMT

Under konverteringsperioden 1-30 september 2004 gjordes två konverteringar och sammanlagt 2 517 serie A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret i dag den 15 oktober 2004 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 18 oktober 2004.

Fördelning av aktier efter konvertering:

A-aktier 179 057 677
R-aktier 658 185 722
Totalt 837 243 399

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 2046 21242

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8