Stora Enso AB

Konverterade Stora Enso-aktier registrerade i det finländska handelsregistret

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 10:06 CEST

Under konverteringsperioden 1 - 31 mars 2006 gjordes en konvertering och sammanlagt 15 250 serie A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret i dag den 18 april 2006 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 19 april 2006.

Fördelning av aktier efter konvertering:
A-akter 178 105 468
R-aktier 611 433 031
Totalt 789 538 499
För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
Kanalkajen 1
FI-00160 Helsingfors, Finland
Tel +358 2046 131
www.storaenso.com
FO-nummer 1039050-8