BRIO AB

Konvertering av 502 000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i BRIO AB

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:13 CEST


Styrelsen för BRIO AB (publ) har på begäran av BRIO ABs Intressefond samt BRIO ABs Personalstiftelse beslutat omvandla sammanlagt 502 000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget i enlighet med konverteringsförbehåll i bolagsordningen.

Efter omvandlingen utgörs BRIO ABs aktiekapital av 3 914 666 A-aktier med tio röster vardera och 5 418 666 B-aktier med en röst vardera. Totalt antal röster i BRIO AB efter omvandlingen är 44 565 326.

Malmö den 8 april 2009

BRIO AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Nyström, investor relations, på tel: 0479-19 000

BRIO är ett svenskt företag som utvecklar och säljer leksaker, barnvagnar, bilbarnstolar och barnmöbler. Företaget grundades 1884 och är idag en internationell koncern med varumärkena BRIO, ALGA, SIMO och Carena.
I koncernen ingår också Scanditoy, en omfattande distributörsverksamhet för leksaker i Norden. BRIO har cirka 380 anställda, finns representerat i ett femtiotal länder och är noterat på OMX NASDAQ Stockholm sedan 1985. www.brio.net