Modern Times Group MTG AB

Konvertering av fordringar på Metro

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 08:21 CEST

Modern Times Group MTG AB, meddelade idag att man kommer att konvertera sina utestående räntebärande fordringar på Metro International S.A. ("Metro") till aktier i Metro.

MTGs räntebärande fordringar på Metro, som uppgår till sammanlagt 542 miljoner kronor inklusive upplupen ränta till och med den 31 maj 2003, kommer att omvandlas till 51,1 miljoner nya Metro A-aktier och 93,6 miljoner nya Metro B-aktier. Det innebär en konverteringskurs på 3,75 kronor per aktie. Lånen kommer att löpa utan ränta från den 31 maj 2003 till och med slutförandet av transaktionen.

Metro genomför samtidigt en företrädesemission som vid fullt tecknande tillför bolaget 252 miljoner kronor. Innehavare av Metros svenska depåbevis kommer att erhålla en teckningsrätt för varje A- respektive B-aktie. Erbjudandet omfattar inte ägare med hemvist i USA, Kanada eller Japan. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny A-aktie till teckningskursen 2,30 kronor per aktie. Teckningsrätterna kommer att bli föremål för handel på Stockholmsbörsen.

Metro kommer att publicera detaljerna kring erbjudandet i ett emissionsprospekt som väntas offentliggöras i mitten av juli 2003. Teckningsperioden väntas inledas under andra halvan av juli 2003 och företrädesemissionen väntas vara genomförd under första halvan av augusti 2003.

Efter konverteringen av lån till aktier kommer MTGs totala ägande i Metro att uppgå till 52,3 miljoner A-aktier och 96,9 miljoner B-aktier. De aktier som MTG erhåller genom konverteringen kommer inte att ge rätt till teckning av aktier i företrädesemissionen. Baserat på sitt nuvarande innehav av 1,3 miljoner A-aktier och 3,3 miljoner B-aktier i Metro kommer MTG att erhålla teckningsrätter motsvarande 4,5 miljoner nya A-aktier.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50
Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010

Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion, publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri-TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av reality-TV.

Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, och som ADR:s på Nasdaq National Market under symbolen MTGNY.