C2SAT

KONVERTERING AV KONVERTIBLER I C2SAT

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 08:50 CET

Innehavare av samtliga utestående konvertibler i lånet C2SAT 2006:1 har påkallat konvertering innebärande att Konvertibler om totalt 10.233.500 kr konverteras till 6.822.332 aktier av serie B. Aktiekapitalet ökar till en följd med 886.903,29 kr. och antalet aktier i bolaget ökar till 155.759.832.

För ytterligare information: kontakta Ulf Löwenhav 0701-898909