Stora Enso AB

Konvertering av Stora Enso-aktier

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 13:03 CEST

Stora Enso Oyj Börsanmälan 2005-10-17 kl 11:00 GMT

Under konverteringsperioden 1 - 30 september 2005 gjordes en konvertering och sammanlagt 10 000 serie A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret i dag den 17 oktober 2005 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 18 oktober 2005.

Fördelning av aktier efter konvertering:
A-aktier 178 161 841
R-aktier 634 815 258
Totalt 812 977 099

Stora Enso North Americas optionsprogram

Efter förvärvet av Consolidated Papers, Inc beslutade Stora Ensos styrelse att omvandla aktieoptionsprogrammen i Consolidated Papers till optionsprogram i Stora Enso. I september 2005 tecknades sammanlagt 869 R-aktier mot nordamerikanska aktieoptioner. Dessa R-aktier innehades tidigare av Stora Enso Oyj.

Efter denna aktieteckning uppgår Stora Enso Oyj:s innehav till:
A-aktier 38 600
R-aktier 24 376 911

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 2046 21242

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2004 uppgick till 12,4 miljarder EUR. Koncernen har cirka 45 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,4 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8