Gexco AB

KONVERTERING AV TECKNINGSOPTIONER

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:18 CET

Bolagsverket har nu registrerat Gexco´s utgivande av aktier till innehavare av teckningsoptioner i Gexco. Totalt ökar antalet aktier med 5 075 125 till 436 933 033 och Gexco har tillförts 2 389 221,15 SEK.


I samband med nyemission i november 2003 tilldelades även en teckningsoption för varje tecknad aktie. Optionen gav innehavaren rätt att för varje option teckna en ny aktie i Gexco till kursen 60 öre under perioden 1 januari 2004 till 30 december 2006.

Enligt villkoren för optionerna skall dessa räknas om i samband med företrädesemissioner. Efter omräkning i oktober 2005 ger varje teckningsoption rätt att teckna 1,22 aktier i Gexco till kurs 49 öre per aktie och efter omräkning i december 2006 ges varje teckningsoption rätt att teckna 1,27 aktier till kurs 47 öre per aktie . Totalt fanns 6 349 956 utestående optioner.

Under perioden januari - juni påkallades 726 600 teckningsoptioner som omvandlades genom utgivande av 886 452 aktier till teckningskurs 49 öre. Dessa 886 452 aktier registrerades av bolagsverket under augusti 2006.

Under perioden juli - september påkallades 160 344 teckningsoptioner som omvandlades genom utgivande av 195 620 aktier till teckningskurs 49 öre. Under perioden oktober - december påkallades 3 842 130 teckningsoptioner som omvandlades genom utgivande av 4 879 505 aktier till teckningskurs 47 öre.

Ej utnyttjade teckningsoptioner har förfallit per 2006-12-30. Gexco har enligt beslut på bolagsstämman den 13 juni 2006 bemyndigat styrelsen att fullfölja bolagets ursprungliga beslut avseende teckningsoptioner och därmed kunna utge aktier till innehavare av teckningsoptioner i Gexco.


Gexco meddelar vidare att bolaget har nytt huvudkontor i Wenner-Gren Center på Sveavägen i Stockholm.


Stockholm den 19 januari 2006
Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, VD Gexco AB, telefon 00 46 735 31 00 35

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.