Zenergy AB (Publ.)

Konvertering av teckningsoptioner program 2015/2016 i Zenergy AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 19:33 CEST

Konvertering av teckningsoptioner program 2015/2016 i Zenergy AB (publ) med löptid till 31 mars 2016

Teckningsoptioner som gavs ut 2015 som en del av bryggfinansiering har utnyttjats och därmed har Zenergy tillförts 1 802 000 kronor.

Vid en extra bolagsstämma den 26 augusti 2015 beslutades att emittera teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier och att teckningstiden, dvs. den period under vilken aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna, löpte ut den 31 mars 2016. Teckningsoptionsinnehavare med 265 000 teckningsoptioner begärde konvertering under mars, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 58 300 kronor för teckning av

265 000 aktier. Teckningskursen för teckning av aktierna med utnyttjande av teckningsoptionerna uppgick till 6,80 kronor, 85 % av emissionskursen.

Efter registrering enligt ovan hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Zenergy AB till 9 597 405 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 2 111 429,41 kronor.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se