Logica CMG (wm-data)

Konvertibelprogram till medarbetare i WM-data Aktiebolag (publ) fulltecknat

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 16:47 CET

I konvertibelprogrammet för WM-datas medarbetare, som en extra bolagsstämma den 4 november beslutade att ge ut, har 1 364 teckningsberättigade tecknat konvertibler om ca MSEK 215. Efter reduktion har lånet fastställts till ca MSEK 207. Konverteringskursen är SEK 21. Vid full konvertering ökar aktiekapitalet med MSEK 9 846 298 vilket motsvarar en utspädning om ca 2,6 procent av aktiekapitalet och ca 1,5 procent av röstetalet.

Beslutet att uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 230 miljoner kronor, som skall kunna konverteras till aktier av serie B, fattades vid extra bolagsstämma i WM-data Aktiebolag (publ) den 4 november. Emissionen riktades till samtliga anställda i WM-data-koncernen, jämte anställda i vissa intressebolag, i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Total utspädning till följd av konvertibelprogrammet jämte utelöpande teckningsoptionsprogram, berättigande till teckning av 9 469 800 B- aktier till och med den 28 maj 2004 till en teckningskurs om 71 kronor per aktie, uppgår till ca 5,0 procent av aktiekapitalet och ca 2,9 procent av röstetalet.

Stockholm den 11 december 2003.

För ytterligare information kontakta:
Camilla Öberg, IR-ansvarig, WM-data, tfn: 08-671 02 41,
mobtfn: 0733-98 50 01, e-post: camilla.oberg@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se