Coompanion

Kooperativ – en framgångsfaktor för att skapa jobb

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 13:54 CEST

Antalet anställningar i arbetsintegrerande sociala företag har ökat med 11 % på ett år i Göteborgsregionen. Kooperativa värderingar har visat sig vara en framgångsfaktor för att åstadkomma denna starka utveckling som sticker ut nationellt. På onsdag möts 340 personer, engagerade i och för sociala företag. Målet är att det i Göteborgsregionen ska finnas 1000 anställningar i dessa företag år 2020.
Arbetsintegrerande företag finns till för att skapa arbete för den som av olika  anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden. De driver affärsverksamhet, är fristående från offentlig sektor och vinsterna återinvesteras och leder därför till ännu fler jobb för dem som behöver.
En viktig framgånsfaktor i Göteborgsregionen är att de är kooperativ. Det innebär att den som har börjat som praktikant, i arbetsträning eller liknande en dag kan bli medlem och därmed ägare i företaget.

"Att inte behöva starta ensam, att kunna komplettera varandra, dela på arbetet och bli en del i en gemenskap, kännetecknar också det kooperativa företagandet, säger Christina Byström som ansvarar för Stora Sociala Företagsdagen som anordnas på Svenska Mässan på onsdag den 14 maj.

Här kan du läsa mer här om arrangemanget! 

Här kan du läsa mer om vad sociala företag är!

Kontaktuppgifter Christina Byström: 0721-82 88 13 christina.bystrom@coompanion.se


Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag.Vi erbjuder personlig rådgivning – även online. Vi finns på 25 platser i hela landet - i stort sett ett Coompanion i varje län.

Coompanion breddar entreprenörskapet och ger er som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning - från idé till framgångsrikt företagande.

Coompanion Sverige är de 25 regionala Coompanions paraplyorganisation. Uppdraget är att på nationell nivå främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Coompanion Sverige ska också vara den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Under 2012 hjälpte vi 452 företag med drygt 7 052 entreprenörer att starta.

Tillsammans omsatte vi 2012 ca 118 miljoner kr.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Läs mer på www.coompanion.se