Coompanion Göteborgsregionen

Kooperativ ökar mest och överlever längst i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 07:44 CET


Kooperativ är inte bara den form av företag som ökar snabbast, den överlever också i högre grad än andra sätt att driva företag, och särskilt här i Göteborg.

Coompanion och HSB Göteborg har tidigare berättat att antalet aktiva kooperativ i Göteborgsregionen under den senaste tioårsperioden ökat med 61 % jämfört med exempelvis antalet aktiebolag som enbart ökat med 43 %. Detta enligt statistik från SCB som HSB Göteborg och Coompanion tagit fram.

Nu har vi också tittat på hur stor andel per företagsform av de som startade 2001 som fortfarande är verksamma tio år senare. Här kan vi konstatera att ekonomisk förening - den kooperativa företagsformen - är den som har bäst överlevnad. Hela 68 % av de ekonomiska föreningarna som startade 2001 är aktiva 2011. För aktiebolag är siffran 60 %. Detta jämfört med att endast 39 % respektive 43 % av handelsbolag och enskilda firmor som startade 2001 fanns kvar efter tio år.

– De som startar tillsammans har tillgång till större kompetens och får ett större nätverk. Det kan vara en anledning till att dessa företag håller, säger Sven Bartilsson, koordinator på Coompanion Göteborgsregionen. Han fortsätter:
– En annan anledning kan vara att drivkrafterna bakom detta företagande är att skapa värden som är större än att generera kapital. Det kan handla om att skapa sig det jobb man vill ha och ofta vill man bidra till samhällsutveckling i någon form. Det motiverar medarbetarna och engagerade anställda blir förstås också en ekonomisk framgångsfaktor.

Bland Coompanions medlemmar finns såväl sekelgamla företag som yngre, som till exempel kommunikationsbyrån Rabash, verksam sedan 2007.

– Vi tror att företag kan vara med och skapa en mer demokratisk, rättvis och solidarisk värld och det är kul att träffa de som startade sina kooperativ för 100 år sen och som också hade de tankarna, säger Jacob Brydolf, en av Rabash grundare.

FN har deklarerat 2012 som Internationella Kooperativa Året för att uppmärksamma att den kooperativa affärsmodellens bidrag till ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Kontakt

Sven Bartilsson Koordinator/verksamhetsledare Coompanion Göteborgsregionen

Tel: 0705-74 54 44 sven.bartilsson@coompanion.se

E-posta ingrid.bexell@coompanion.se för högupplösta bilder från såväl Coompanion, HSB Göteborg som Rabash webbyråCoompanion är företagsrådgivaren för dem som vill starta jämbördigt ägda företag tillsammans – kooperativ.  Coompanion Göteborgsregionen som har funnits i 25 år, är också ett kooperativ. Medlemmar är ett 70-tal, framförallt kooperativa organisationer, nya som gamla. Bidrag från Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Riksbyggen, HSB och Coop Medlem Väst, möjliggör att rådgivningen för grupper som vill startar företag tillsammans är kostnadsfri.
Coompanion finns på 25 platser i landet men ägs alltid lokalt av organisationer som tillsammans vill främja kooperativt företagande.